Om Syster Blom

Syster Blom drivs av mig – Kristina Veltkamp och jag är utbildad florist i USA och i Nederländerna. Jag har erfarenhet inom event, bröllop och framför allt sorgbinderi, vilket ligger mig varmt om hjärtat. Inspiration finner jag oftast i naturen och jag låter gärna mina dekorationer få inslag av skog, äng och dikeskant. Säsongernas växlingar ser jag alltid fram emot och jag njuter av att skapa med vad som bjuds just nu. Med ett öga på internationella trender för blommor, växter och design följer jag med i utvecklingen, skapar nytänkande dekorationer, samtidigt som jag strävar efter en personlig stil. Målet är att mina kunder, utöver att bli nöjda, också blir berörda av mina blomsterkreationer.

 

Syster Blom tar ansvar

Syster Blom är ett litet binderi med ett stort miljötänk. I det dagliga arbetet finns det miljömässiga och sociala ansvarstagandet med på flera sätt:

  • Inköp planeras väl för att undvika svinn.
  • Rester tas till vara och emballage återanvänds.
  • Avfall separeras.
  • Säsongen bestämmer blomval!
  • Syster Blom köper in lokalt eller inom EU, dels för att undvika långa transporter och dels för att EU-regler då efterföljs.
  • Miljömärkta blommor används i största möjliga mån genom att välja leverantörer med rätt miljötänk och att kontrollera märkning av blommor.
  • Leveranser samordnas.
Krans med lång hållbarhet
“Man tager vad man haver”